A. DANE OGÓLNE

0. Imię i adres (proszę podać - o ile chcą Państwo wziąć udział w losowaniu nagród)

1. Wiek ankietowanego, płeć i rodzaj zamieszkania

Wiek ankietowanego

Płeć

Zamieszkanie

2. Zawód i sektor zatrudnienia

Zawód wykonywany

Sektor zatrudnienia

B. WYKORZYSTANIE ROWERU

1. Czy posiadasz rower ?

2. Czy korzystasz z roweru ?

3. Gdzie przechowujesz rower ?

4. Czy jesteś zainteresowany rozwojem komunikacji rowerowej w mieście ?

C. ANKIETA ZASADNICZA

1. Powód wykorzystania roweru

2. Jak często jeździ Pani/Pan na rowerze ?

3. W jakich miesiącach korzysta Pani/Pan z roweru ? (zaznacz miesiące)

4. Średnia długość podróży rowerowych

Praca nauka
Rekreacja
Sport
Zakupy
Inne

5. Zasięg najczęstszych podróży rowerowych (podaj tylko 1)

Zabrze (podaj nazwę dzielnicy)
poza Zabrzem (podaj nazwę gminy)

6. Co wg Pani/Pana wpłynie na lepsze wykorzystanie istniejącego systemu rowerowego

7. Za rozwojem jakiej funkcji systemu rowerowego jesteś ?

8. Co wg Pani/Pana wpłynie na poprawę atrakcyjności systemu? (wypełnij tylko trzy zagadnienia)

9. Akceptowalność proponowanych rozwiązań w systemie rowerowym w mieście

10. Co jest dla Pani/Pan ważne w integracji systemu rowerowego z układem transportu zbiorowej ?
Wypełnij wszystkie ustal kolejność ważności (1-5)

11. Wdrożenie w mieście pełnego systemu rowerowego skłoni mnie do przejścia na komunikację rowerową z:

12. Docelowo przy trasach rowerowych powinny się znaleźć (oceń ważność wszystkich)
Oferta Waga (0-5)

13. Docelowo przy trasach rowerowych powinny się znaleźć parkingi rowerowe przy (oceń ważność wszystkich)

14. Zaproponuj lokalizację nowych parkingów rowerowych w dzielnicach (wymień od 3 do 5 lokalizacji parkingów)

15. Zaproponuj przebieg nowych tras rowerowych w dzielnicach (wymień 4 propozycje)

16. Ostatnie podróże rowerem (maksimum 4 podróże)

Cel podróży
a. Rekreacja
b. Sport
c. Szkoła, praca
d. Zakupy
e. Sprawy urzędowe
f. Zalecenia zdrowotne
g. Inne


Dzielnice
1. Helenka
2. Grzybowice
3. Rokitnica
4. Mikulczyce
5. Oś. Młodego Górnika
6. Oś Mikołaja Kopernika
7. Biskupice
8. Maciejów
9. Oś. Tadeusza Kotarbińskiego
10. Centrum Płn.
11. Centrum Płd.
12. Guido
13. Zaborze Płn.
14. Zaborze Płd.
15. Pawłów
16. Kończyce
17. Makoszowy
18. Zandka