Ankieta dla podróżujących mieszkańców Rudy Śląskiej

Grupa zawodowa

Grupa wiekowa

Płeć

Miejsce zamieszkania

1. W jaki sposób najczęściej odbywa Pan / Pani podróże na terenie Rudy Śląskiej ?

2. Jaki jest cel podróży ?

3. W jaki sposób chciał/a by Pan/Pani podróżować ?

4. Czy byłby Pani/Pan skłonn/a/y wykupić stałe miejsce parkingowe w centrum Rudy Śląskiej ?

5. Proszę podać powody podróżowania samochodem na terenie Rudy Śląskiej (maksymalnie 3 odpowiedzi)

6. Jakie cechy komunikacji zbiorowej musiałby ulec poprawie, aby zdecydował/a się Pan/Pani na podróżowanie środkami komunikacji zbiorowej na terenie Rudy Śląskiej (maksymalnie 3 odpowiedzi)

7. W jaki sposób, Pani / Pana zdaniem, można poprawić cechy zaznaczone przez Panią / Pana w pytaniu nr 6 ? (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)

8. Czy zdecydował/a by się Pan/Pani na podróżowanie rowerem, zakładając, że nastąpi poprawa warunków podróży na terenie Rudy Śląskiej (montaż stojaków, budowa ścieżek, poprawa bezpieczeństwa) ?